Vizualizace

Běžnou a nedílnou součástí většiny stavebních nebo zahradních projektů jsou vizualizace. Díky nim dokážete věrněji představit Váš projekt klientům.

Jednou z poskytovaných služeb je právě jejich tvorba. Vytvářím vizualizace pomocí vkládání vytvořeného obsahu do existujících fotografií. Tímto postupem se mi daří vytvořit věrnější vyobrazení finální podoby Vašeho projektu.